Szybka diagnostyka zawodnika

Adam Mazurkiewicz

Trener przygotowania motorycznego Reprezentacji Polski w Siatkówce U16 Kobiet

Adam Mazurkiewicz

Trener przygotowania motorycznego

Reprezentacji Polski w Siatkówce U16 Kobiet

Rozpoczynając pracę ze sportowcem poddajemy go szeregowi testów oceniając jego aktualny poziom wytrenowania. Badamy u niego:

  • jakość i zakres jego ruchów,
  • wydolność oraz siłę,
  • dokonujemy inne pomiary oraz sprawdzamy wagę.

Korzystając z obiektywnej aparatury, badamy jaką moc jest w stanie wygenerować. Opierając się na wynikach testów klinicznych oceniamy stabilność jego stawów i wydolność więzadeł. Dysponując szerokim arsenałem diagnostycznym możemy określić na jakim poziomie aktualnie znajduje się zawodnik. Dzięki tej wiedzy staramy się zaprogramować stopniowy rozwój porządnych elementów.

W swoim warsztacie używamy sprzętów elektronicznych, które pozwalają na precyzyjną i obiektywną ocenę, a co za tym idzie bezpieczniejszą pracę z zawodnikiem. Naszym priorytetem jest precyzyjne określenie aktualnego poziomu wydolności, siły i mocy osoby, z którą rozpoczynamy pracę. Wymienione aspekty są dla nas kluczowymi elementami do zaprogramowania treningu sportowca oraz profilaktyki urazów.

Zdajemy sobie sprawę z rozwoju technologii, które mają duży wpływ na osiągnięcia sportowe. Są one dodatkiem do naszej codziennej pracy z zawodnikiem. Podstawą w poprawianiu wyników sportowych jest jednak ciężka praca obu stron. W naszej ocenie technologie w połączeniu z zastosowaniem wiedzy naukowej mogą tylko sprawić, że trening oraz rehabilitacja podopiecznego jest efektywniejsza.

Wracając do naszych praktyk, które stosujemy w momencie rozpoczęcia pracy z zawodnikiem. Po określeniu jego mocnych i słabych stron, stawiamy sobie za cel aby te mocne aspekty rozwijać. W przypadku tych słabszych chcemy je w jak największym stopniu niwelować.

Nierzadko ograniczenia zakresu ruchów stawów, decydują o poprawności wzorca ruchowego. Dysbalans lub asymetria siły mięśni, może wpłynąć na rozkład obciążeń. Przeciążenia skutkują poważną kontuzją, która może wyeliminować sportowca na długi czas. Powstaje pytanie, w jaki sposób precyzyjniej określić ten dysbalans? Nad czym należy pracować z zawodnikiem?

Oczywiście klasyczna metoda testów siły mięśniowej Lovetta używana przez lata przez trenerów i fizjoterapeutów jest bardzo dobrym narzędziem diagnostycznym lecz jest mało powtarzalna. Dlaczego? Ponieważ w dużym stopniu jest ona subiektywna. Czasem ciężko „wyłapać” subtelne różnice siły poszczególnych mięśni kończyn. W takich sytuacjach pojawia się moment do podjęcia decyzji badającego. Czy testowany mięsień jest silniejszy, a może jego siła jest na identycznym poziomie jak mięsień w drugiej kończynie? Często różnice są niewielkie, ale są kluczowe. Ocena siły mięśnia za pomocą jedynie rąk i wyczucia przez badającego jest bardzo trudna. Szybka diagnostyka przy użyciu przenośnego dynamometru pozwala łatwo wychwycić różnice, dodatkowo mamy szansę uzyskać wynik w formie liczbowej.

Praca z zawodnikiem wracającym do sprawności po przebytej kontuzji wymaga szczególnej uwagi. Kwestia wyrównania dysbalansów mięśniowych jest priorytetowa dla prewencji ponownych uszkodzeń. Przenośny mini dynamometr jakim jest Activ5 w prosty sposób pomaga zbadać aktualny stan zawodnika. Przy użyciu dedykowanej aplikacji trener/terapeuta jest w stanie porównać kontuzjowaną kończynę do zdrowej oraz określić poziom różnic. Opierając się na uzyskanym pomiarze można zaplanować kolejne etapy. Kryterium powrotu na arenę to zniwelowanie różnicy siły mięśni. Według literatury bezpieczna granica deficytu to około 10% różnicy w porównaniu kończyny kontuzjowanej do zdrowej. Dynamometr oprócz samego wyniku badania, pozwala na bieżąco monitorować poziom generowanej siły, co daje dodatkową motywację dla zawodnika.